E101/413/2/3 folio 68v ( Receipts ), 1504
P
ri
mo die April
is
anno xix
no
Exit
us
t
er
r
arum
nup
er
Jasp
er
is Duc
is
Bedd
D
e
Joh
ann
e Walter Recept
ore
Com
itatus
Pembroch
CClix li v s v d
D
e
Will
el
mo Vaugh
a
n Rec
eptore
d
omi
nij de Gilgaren
xliij li
xlviij li xj s iiij d ob
D
e
Joh
ann
e Walter Rec
eptore
de Hau
er
ford West l li xviij s iij d ob
D
e
Mour
icio
Lloide & Tho
ma
Phelip Rec
eptoribus
de Lansteph
a
n xxxvj li viij s
D
e
Carolo Som
er
set firm
ario
de Cardif cu
m
p
er
tin
enciis
DCCxxxj li vij s vj d
D
e
Will
el
mo Herb
er
t Rec
eptore
de Aburgeyveney Ciiij
xx
li
D
e
Petr
o
Newenton Rec
eptore
de Actonburnell liiij li iiij s iiij d ob
D
e
Eod
e
m Rec
eptore
de Condover
xxvij li xix s j d ob
& Rushebury
iiij li
xxxj li xix s j d ob
D
e
Ric
ardo
Weynman Rec
eptore
de Mynst
er
Louell Cxxxvj li v s vij d
D
e
Thoma Hales balli
u
o de Rotherfeld Grey
n
ihi
l
D
e
Baldewino Hethe balli
u
o de Solihull xxxvj li xiij s iiij d
D
e
Joh
ann
e Hudelston Rec
eptore
de Sudeley xx li ix s viij d
D
e
Will
elm
o Wodeyer balli
u
o de Witley xx li v d ob
D
e
Thoma Occley balli
u
o de Warplusden xx li
D
e
Ric
ard
o Decons ffirm
ario
de Hide Cvj s viij d
D
e
Joh
ann
e Saint John p
ro
feod
o
firm
a
Com
itatus
Bedd
&
Buk
p
ro
t
ermin
is pashe a
nn
o
xvij
o
& M
ichaelis
a
nn
o
xviij
o
xl li
D
e
Ric
ard
o Blount p
ro
feod
o
firm
a
eiusd
e
m Com
itatus
p
ro
t
ermin
is pashe a
nn
o
xviij
o
& M
ichaelis
a
nn
o
xix
o
xl li
D
e
Jac
obo
Mayeo vic
ecomite
Herf
accounts for 1503 and 1505 suggest that the city of Hertford is intended, not the county of Hereford
p
ro
feod
o
firm
a
eiusd
em
p
ro
t
erminis
p
asche
a
nn
o
xvj
o
& Mich
ael
is a
nn
o
xvij
o
xl li
D
e
Ric
ard
o Broun p
ro
feod
o
firm
a
eiusd
e
m
p
ro
t
erminis
p
asche
a
nn
o
xviij
o
& M
ichaelis
anno xix
no
xl li
D
e
Laur
encio
Ailem
er
& Henr
ico
Hede vic
ecomitibus
London
p
ro
feod
o
firm
a
eiusd
em
p
ro
t
erminis
p
asche
a
nn
o
xvij
o
& M
ichaelis
a
nn
o
xviij
o
xx li
D
e
Dauid Phelip nup
er
vic
ecomes
Bedd
&
Buk
de
arr
eragiis
feod
i
firm
e
eiusd
em
p
er
p
ro
t
erminis
xxxiij li vj d ob
S
um
m
a
ist
ius
pagin
e
M
l
viij
C
xliiij li x s iiij d
p
robatur
HR
« Previous Folio   |   E101/413/2/3 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings