E101/413/2/3 folio 71v ( Receipts ), 1504
P
ri
mo die April
is
anno xix
no
Exit
us
t
er
r
arum
diu
er
s
arum
d
omi
ni R
egis
Audeley land
es
D
e
Rob
er
to Watno p
er
m
anus
d
omi
ni Fitzwaren
xliiij li Ric
ard
i Eliot de exit
ibus
fij
iij
a
nn
or
um
de
Stert
es
xv li
x li
xv li
Will
elm
i Treffrey de exit
ibus
diu
er
s
orum
ten
emen
t
orum
in Cart
er
lane vj li vj s viij d Joh
ann
is
Waller de exit
ibus
t
er
r
arum
de Darell
es
in
st
Sussex xij li xv s ij d Thome Aunger
de eisd
e
m vij li xiij s iiij d Com
itis
Salop
de M
ar
keton & Redecastell iiij
xx
ij li x s
Will
elm
i Smyth iiij
xx
vij li xvij s Roberti
Watno Ciiij
xx
xij li vj s iiij
C
xlviij li viij s ij d
x
p
robatur
HR
Cheyne land
es
CCCxxviij li xvj d
D
e
Ric
ard
o Eliot Rec
eptore
t
er
r
arum
nup
er
Joh
ann
is Cheyne
ad diu
er
s
as
vic
es
videl
ice
t vna vice CC
xxvj li xviij s x d al
ia
vice Cj li ij s vj d
x
x
CCCxxviij li xvj d
Ferrers land
es
CCClxxiiij li iij s ij d
D
e
Joh
ann
e Walshe ut de exit
ibus
t
er
r
arum
nup
er
d
omi
ni Ferrers ad diu
er
s
as
vices videl
ice
t
ij
vna
two times not supported by total. See also E101/413/2/3 fo 30v
vic
e
CCxv li al
ia
vice Cvj li xv s al
ia
vice xxv li al
ia
vice p
er
m
anus
Johannis
Walt
er
xxvij li viij s ij d
x
x
CCClxxiiij li iij s ij d
D
e
Risapthoma ut de arr
eragiiis
d
omi
nij de Webbley xiij li
D
e
Hugon
e
Crofte ut de exit
ibus
˄
t
er
r
arum
d
omi
ni Says iiij
xx
xij li
D
e
Ric
ard
o Cholmeley de exit
ibus
Thornton land
es
ix li
S
um
m
a
pagin
e
M
l
CClxiiij li xij s viij d
p
robatur
« Previous Folio   |   E101/413/2/3 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings