E101/413/2/3 folio 95r ( Receipts ), 1505
Walt
er
Luke
Item
Rec
eiued
of Walt
er
Luke opon an obl
igacion
xx li
Marmaduc George
Item
Rec
eiued
of Marmaduc George by obl
igacion
x li
John Forset
xxviij
o
die Jan
uarij
Item
Rec
eiued
of John Forsett by an obl
igacion
xxv li
s
ir
E
dward
Ponyng
es
Item
Rec
eiued
of Sir Edward Ponyng
es
&
John Norton by an oblig
acion
lxvj li xiij s iiij d
Thomas Denh
a
m
Item
Rec
eiued
of Thomas Denh
a
m by obl
igacion
xxxiij li vj s viij d
s
ir
Rauffe Ryther
iij
o
die Febr
uarij
Item
Rec
eiued
of Sir Rauffe Rither opon
an oblig
acion
l li
Roger Holande
Item
Rec
eiued
of Roger Holande opon an obl
igacion
xxxiij li vj s viij d
Thomas Wyndeh
a
m
Item
Rec
eiued
of Thomas Windeh
a
m by obl
igacion
lxxj li x s
John Waynflete
John Fooke
Item
Rec
eiued
of John Wainflete and of
John Fooke opon two oblig
acions
vij li
Rob
er
t Brewes
iiij
o
die Febr
uarij
Item
Rec
eiued
of Rob
er
t Brewez by obl
igacion
C s
George Stanley
Thomas Stanley
Item
Rec
eiued
of George Stanley late
lorde Straunge opon an obl
igacion
CC li
It
e
m Rec
eiued
of s
ir
Thomas Stanley nowe
Erle of Derby opon an
obl
igacion
Recoignic
i
on
Recoignisaunce
CCl li
S
um
m
a
to
ta
lis
ist
ius
pagin
e
DCClxxj li xvj s viij d
p
robatur
HR
iiij
xx
xv
E
189
« Previous Folio   |   E101/413/2/3 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings