E101/413/2/3 folio 106r ( Receipts ), 1505
Exit
us
t
er
r
arum
diu
er
s
arum
d
omi
ni Reg
is
p
ri
mo die Aprill
is
a
nn
o
xx
mo
Exit
us
t
er
r
arum
E
dwardi
Burgh
D
e
Ric
ard
o Leche ut de exit
ibus
t
er
r
arum
Edwardi
Borough in Com
itatu
Ebor
Ciiij
xx
li x s
D
e
Will
elm
o Henege ut de exit
ibus
t
er
r
arum
p
re
dict
arum
in Com
itatu
Lincoln Clx li
x
Bawtry
D
e
Galfr
id
o Foliambe ut de exit
ibus
d
omi
nij
de Bawtry in Com
itatu
Ebor
iiij li xv d ob
Wansted
D
e
Will
elm
o Halibronde vno Exec
utore
Will
elm
i
Treffry ut de exit
ibus
d
omi
nij de Wansted xij li x s vij d
lorde Audeleys
D
e
Rob
er
to Watnoo ut de exit
ibus
t
er
r
arum
nup
er
d
omi
ni Audeleys ad diu
er
s
as
vices et p
er
diu
er
s
os
ministr
es
CCCCvij li x s ij d ob
Castr
um
de Windeso
ur
D
e
Joh
ann
e Gawson Cl
er
ic
o
Castelle de
Windeso
ur
ut de arr
eragiis
exit
uum
eiusd
e
m ˄
ad ij vic
es
xl li
Liij li xvij d q
ua
Beaumou
n
t land
es
D
e
Benedict
o
Broccas
l li xvij s v d ob q
ua
Will
elm
o Kyngeston
lxxiiij li &
Joh
ann
e Hussey
milite
ut de
lxxv li xix s iiij d
ut de
exit
ibus
t
er
r
arum
d
omi
ni Beaumou
n
t nup
er
in man
ibus
d
omi
ne Hasting
es
in toto CC li xvj s ix d ob q
ua
Asheleys land
es
D
e
Rob
er
t
o
Suthewell milit
e
p
er
m
anus
Joh
ann
is
Walpole ut de exit
ibus
t
er
r
arum
voc
atarum
Asheleys
& Barley land
es
in Com
itatu
Hertf
viij li x s v d
D
omi
niu
m
de Castr
e
D
e
Ranulpho Sandeford tam de arr
eragiis
lxxviij s viij d ob q
ua
q
ua
m de exit
ibus
lxxv s
x d ob D
omi
nij de Cast
er
in Com
itatu
Lincoln vij li xiiij s vij d q
ua
Exit
us
t
er
r
arum
Will
elm
i de Lapole
D
e
diu
er
s
is
ministr
is
t
er
r
arum
d
omi
ne Grey uxor
is
Will
elm
i de Lapole ut de exit
ibus
t
er
r
arum
p
re
dict
arum
ad diu
er
s
as
vices & p
er
diu
er
s
is
ministr
is
CClxxj li
xxiij
d
q
ua
the superscript "d" has been subsumed into the revised sum
ix s xj d
q
ua
S
um
m
a
to
ta
l
is
ist
ius
p
ar
t
is
M
l
CCCvj li v s iij d ob
p
robatur
HR
Cvj
211
« Previous Folio   |   E101/413/2/3 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings