BL Add MS 21481 folio 307v ( Index ), 1509—1518
B./ folio
Byron Jo
hannes
11
Blen
er
hassett Jo
hannes
eod
em
Blen
er
hassett Tho
mas
eod
em
Barnard Jo
hannes
12
Barne Ric
hard
eod
em
Brandon Carol
us
eod
em
Bowring Rob
er
tus eod
em
Butteller Tho
mas
mil
es
eod
em
Blount Will
elmus
d
omi
n
u
s Mountioy eod
em
Buck
ingham
Ed
wa
r
d
us dux eod
em
Bellingham Rogerus eod
em
Browne
Crist
ofer
us
eod
em
Ballard Rob
er
tus eod
em
Berkett Joh
ann
es eod
em
Barn
er
daston Tho
mas
13
Bassett Tho
mas
eod
em
Baker Ric
ardus
eod
em
Bradwell Jo
hannes
eod
em
de Bard Peter Franc
iscus
eod
em
Bonsham Peter 14
Browne Weston mil
es
eod
em
Bolle Jo
hannes
eod
em
Bradford Jo
hannes
eod
em
Bourcher Jo
hannes
d
omi
n
u
s Barnes 15
Brian Tho
mas
mil
es
eod
em
Bell Jo
hannes
16
Barde Franc
iscus
eod
em
Bonevise Nic
olaus
eod
em
Bapt
ist
a Jo
hannes
eod
em
Brudnell Rob
er
tus eod
em
Blacknall Ric
ardus
eod
em
Bentley Tho
mas
eod
em
Brandling Jo
hannes
eod
em
Barley Rob
er
tus eod
em
Browne Wil
lel
m
u
s 17
Browne Jo
hannes
eod
em
Belcher Edm
undu
s eod
em
Barkeley Mauric
ius
eod
em
Borough Tho
mas
mil
es
eod
em
Buttry Will
el
m
u
s eod
em
Barkley Mauric
ius
18
B. folio/
Bodenham Tho
mas
18
Baptista Jo
hannes
eod
em
Browne Will
el
m
u
s eod
em
Browne
Barrett Tho
mas
eod
em
Baxter Jo
hannes
19
Baptista Jo
hannes
20
Buttry Will
el
m
u
s eod
em
Baron Jo
hannes
eod
em
de Barde Franc
iscus
eod
em
de Barde Petrus eod
em
Buttry Will
el
m
u
s eod
em
Baxter Jo
hannes
eod
em
Burton Will
el
m
u
s 21
Babbington Tho
mas
eod
em
Brigandyne Jo
hannes
eod
em
Bray Gilb
er
tus eod
em
Batemanson Jo
hannes
22
Barkley Mauric
icius
mil
es
eod
em
Brerton Will
el
m
u
s mil
es
eod
em
Bowyer Will
el
m
u
s eod
em
Byron Jo
hannes
eod
em
Belknap Ed
wa
r
d
us 23
Browne d
omi
na Lucye eod
em
Bray Edm
undu
s eod
em
Bonevix Antho
nius
eod
em
Buttry Will
el
m
u
s eod
em
Baxter Jo
hannes
eod
em
Bonvix Paul
us
eod
em
Bonvix Antho
nius
eod
em
Boleyn Tho
mas
mil
es
25
Baynton Ed
wa
r
d
us eod
em
Bon
d
Nic
olaus
eod
em
Belknap Ed
wa
r
d
us eod
em
Idem eod
em
Idem eod
em
Bonde Jo
hannes
eod
em
Bowth Carol
us
26
Both Phil
ip
mil
es
eod
em
Browne Simon eod
em
Baskett Tho
mas
eod
em
Boleyn Tho
mas
mil
es
27
« Previous Folio   |   BL Add MS 21481 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings